Category Archives: Yogavasishtam-Niththiya pArayaNam

யோகவாஸிஷ்டம் என்ற மஹாராமாயணம் 262

தினமொரு சுலோகம்

நான் 262

என்றுமே வெற்றி!

த்வதாலோகேக்ஷணோத்புதா த்வதாலோகேக்ஷணக்ஷயா

ம்ருதேவ ஜாதி ஜாதேவ ம்ருதா கேனோபலக்ஷ்யதே!

பிரகலாதன் தன் தியானத்தை தொடருகிறார்:” ஹே ஆத்மாவே, நீயிருப்பதாலத்தான் இன்ப -துன்பங்களுக்கு பொருளுண்டாகிறது.அவை உன்னில் தான் உதயமாகின்றது.ஆகவே உன்னிலிருந்து வேறுபட்டு ஒரு இருப்பு கிடையாது.இந்த உண்மை தெரியும்பொழுது அதன் தனித்தன்மையல்லவா நஷ்டமாகிறது.கண்மூடி திறக்கின்ற பொழுது அது வரை கண் முன்னால் தெரிந்த மாயா ஜாலக் காட்சிகள் மறைந்து விடுவது போல்,இன்ப துன்பங்கள் எனும் கற்பனை அனுபவங்கள் கண்மூடி திறக்கும முன் உளவாய் மறைகின்றன.

அவை தோன்றுவது  உள்ளுணர்வின் ஒளியினால்த்தான் தான்.ஆனால் அவை அந்த ஒளியிலிருந்து வேறல்ல என்று அறியும்பொழுது மறையவும் செய்கின்றன.அவை இறந்தவுடன் பிறந்தவை.அதே போல் பிறந்தவுடனையே இறக்கவும் செய்கின்றன.இந்த விசித்திரங்கள்ளையெல்லாம் யாரோ அறிவர்?

எல்லாமே எப்பொழுதும் மாறிக் கொண்டேயிருக்கின்றன.அவ்வாறிருக்க ஒரு நொடி மட்டும் இருக்கின்ற காரணங்களால் எவ்வாறு அழிவில்லாதவை உதயமாக முடியும்? கடலில் தோன்றுகின்ற அலைகள் மலர்களாகத் தோன்றலாம்; ஆனால் அப்படிப்பட்ட உண்மையல்லாத மலர்களால் மாலை  செய்ய முடியுமா? எந்த விதமான அடிப்படையுமில்லாத்தும்  அழியக்கூடியதுமான காரணங்களால் அழிவில்லாதகாரியங்கள் நிகழும் என்று நம்புவது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்த்தனம்! மின்னல் கீற்றினால்  மாலைசெய்து கழுத்தில் அணிய முடியுமா?

என் ஆத்மாவே! சமன்நிலையிலிருக்கின்ற ஆத்ம ஞானியின் விழிப்பு நிலையில் உளவாகின்ற தாற்காலிகமான இன்பதுன்பங்களை உண்மை போல் பாவித்து நீ ரசிக்கின்றாய்! ஆனால் அஞ்ஞானிக்குண்டாகும் இன்ப துன்பங்களை நீ எப்படி ஏற்றுக் கொண்டு அனுபவிக்கின்றாய் என்று சொல்வது மிகவும் கஷ்டமான காரியம்.ஹே ஆத்மாவே, நீ உண்மையில் எதிலும் விருப்பு வெறுப்பில்லாமல், எதற்கும் ஆசைப் படாத,அஹங்காரம் அழிந்துவிட்ட பிரித்து பார்க்க முடியாத சத்ய சொரூபம் .சத்ய மாகவிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் பிரமைகளினாலுளவான கற்பனைகளாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நீ யே தான் கர்த்தா! நீயே தான் போக்தா! கர்மங்களையாற்றுபவனும் நீயே! அனுபவிப்பவனும் நீயே! இப்படி பல உருவங்களில் நிலைகொள்வதும்  நீயே!

ஜய ஜய ஆத்மா! ஜய ஜய ஆத்மா! எல்லையற்ற விசுவமாக வெளிப்படுகின்ற ஆத்மா வெல்லட்டும்! பரம சாந்தியுடைய ஆத்மா வெல்லட்டும்! சாஸ்திரங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஆத்மா வெல்லட்டும்!வேத சாஸ்திரங்கள் உன்னை ஆதாரமாகவும் கொண்டவை.வேத சாஸ்திரங்களில் உலா வருவது நீ தான்! இது வரை பிறவாத உனக்கு என் நமஸ்காரம்! ஒரே நேரத்தில் மாறுதல்களுக்கும் அழிவிற்கும் பாத்திரமான , பாத்திரமாகும், ஆத்மா வெல்லட்டும்! இருப்பதும் இல்லாததுமான ஆத்மா வெல்லட்டும்! ஒரே நேரத்தில் அடையக்கூடியதும் வெல்லக்கூடியதும்,அதே நேரத்தில் வெல்ல முடியாதவனும், கிடைப்பதற்கரியவனுமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவே விஜயீ பவ! நான் அளப்பற்கரிய ஆனந்தத்துடன் இருக்கிறேன்.நான் சமன் நிலையில் ஆனந்திக்கிறேன்.என்னில் எல்லாமே பூரணத்துவத்தை அடைந்திருக்கிறது. நான் அசைவில்லாதவன்; நான் வெற்றியை மட்டுமே காண்கின்றவன்; அதற்காகவே வாழ்கின்றவர்களால். அப்படிப்பட்ட எனக்கு நமஸ்காரம்! உனக்கு நமஸ்காரம்! என்றும் தூயமையானவனும் உண்மையானவனுமான நீ இருக்கும்பொழுது பந்தனம் எங்கிருந்து வரும்? சௌபாக்கியமும் துர்பாக்கியமும் எங்கிருந்து வரும்? பிறப்புக்களுக்கும் இறப்புக்களுக்கும் எப்படியுண்டாகும்? நான் அழிவில்லாத முடிவில்லாத பரமானந்தமான சாந்தியில் ஆறாடிக் கொண்டிருக்கிறேன்.

.

Advertisements

யோகவாஸிஷ்டம் என்ற மஹாராமாயணம் 261

தினமொரு சுலோகம்

நாள் 261

நீ யார்?

பாவானயமயம் சாஹம்த்வம் ஶப்தைரேவமாதிபி:

ஸ்வயமேவாத்மனாத்மானம் லீலார்த்தம் ஸ்தௌஷி வக்ஷஇ ச!

பிரகலாதன் தனது தியானத்தைத் தொடர்ந்தான்: ‘ கோபமும், லோபமும்

( பேராசையும்) தற்புகழ்ச்சியும்,வன்முறையில் ஈடுபாடும் ஏனைய துர்குணங்கள் மகான்களுக்கு சேர்ந்ததல்ல. அவைகளை தவிர்க்கவேண்டும். கடந்த கால சுக துக்கங்களை மீண்டும்மீண்டும் நினைத்துப்பார்த்து ‘ நான் யார்?’ ‘ எனக்கு இதெல்லாம் எவ்வாறு நிகழ்ந்தது?’ என்று தீராத விசாரித்து அவைகளிலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும்.நடந்தவை நடந்தவையாக இருக்கட்டும்; உன்னை அலைக்கழித்துக் கொண்டிருந்த சந்தேகங்களெல்லாம்  அடங்கிவிட்டது.இன்று நீ சரீரம் எனும் நகரத்தை வென்று அதன் அதிபதியாக விட்டாய். ( இது வரை சரீரம் உன்னை ஆண்டு கொண்டிருந்தது.) ஆகாயத்தை யாருக்காவது தன் கைகளுக்குள் பிடித்து வைக்க முடியுமா? அதே போல் துன்பங்களுக்கு உன்னை தொடக்கூடமுடியாது.இப்பொழுது நீ ,உன்னுள் இருக்கும் இந்திரியங்களுக்கும் மனத்திற்கும் நாதனாகி, மகிழ்ச்சியுற்றுள்ளாய். பகவான். தாங்கள்சுஷுப்தியிலிருப்பது போல், காட்சியளிக்கிறாய்.ஆனால் அனுபவங்களை ஜாக்கிரதையாக உணருவதற்காக  உன் சைதன்யத்தின் விழித்தெழவும் செய்கிறாய்.உண்மையில் இந்த சைதன்யம் தான்அனுபவங்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறதென்றாலும் நீ சுயமாக அந்த அனுபவங்களை தனதாக்கிக் கொண்டிருக்கிறாய்.பிராணாயாமம் வழியாக உச்சிஸ்தானமான பிரம்ம பதத்தை அடைந்தவர்கள்,தங்கள் கடந்த காலம், வருங்காலம் அவைகளின் ஒவ்வொரு நிமிடமும் பிரம்மாவின் இருப்பிடத்தில் தான் செலவிடுகிறார்கள்.

ஓ! ஆத்மாவே, நீ சரீரமாகின்ற மலரின் வாசம்! சரீரமென்ற நிலவின் அமுதே நீ தான்!தேகமென்ற மூலிகையின் மூலப்பொருளே நீ தான்!.சரீரமென்ற பனிக்கட்டியின் குளிர்மையும் நீ தான்!பாலில் வெண்ணெயுள்ளது போல் தேகத்தில் பரஸ்பர பிணைப்பும் ஆசாபாசங்களும் இயற்கையிலையே  உள்ளது. விறகில் நெருப்பு என்பது போல் நீ சரீரத்தில் குடிகொள்கின்றாய்.ஒளிர்கின்ற எல்லா பொருட்களிலும் காணப்படுகின்ற ஒளி நீ.விஷயவஸ்துக்களைக் குறித்துள்ள அறிவு தருவதும் நீ தான்.அந்த உள்ளொளி நீ தான்.மனதின் சக்தியும் நீயே!ஆத்மஞானத்தின் அக்னியும் வெளிச்சமும் நீயே! எல்லா வார்த்தைகளும் உன்னில் முடிந்துவிடுகிறது.முடிந்த அவை வேறு எங்கோ உதயமாகின்றது. பலதரப்பட்ட நகைகளை தங்கத்திலிருந்து உருவாக்கப் பட்டது போல்,எண்ணிக்கையற்ற பொருட்கள் உளவாவதும், உருவாக்கப் பட்டதும் உன்னிலிருந்து தான்.அவைகளுக்குள் இருக்கும் வேற்றுமைகள் பெயரளவில்த் தான்.

” இது நான்,இது நீ, என்பன போன்ற வார்த்தை பிரயோகங்களை உன்னை போற்றுவதற்காகவே உண்டானது தான்.”

மாபெரும் காட்டு நெருப்பு சில நொடிகளுக்கு பல உருவங்களையும் காட்சியளித்தாலும் அவையெல்லாம் ஒரே அக்னிப் பிழம்பு தான்.அதே போல் உன் அத்விதீய உண்மை பலதாக இந்த விசுவ பிரபஞ்சத்தில்  தோற்றமளிக்கிறது. ஆனால் பலதல்ல.உலக வஸ்துக்களையெல்லாம் கோர்த்த ஒருங்கிணைக்கின்ற நார் நீ.நீ தான் உண்மையின் அஸ்திவாரம்.அதன்மேல் தான்இநம உலகம்க ட்டப்டடிருக்கின்து. உலகங்களெல்லாம் உன்னில் வாய்ப்பாக மறைந்திருக்கின்றது.ஒரு சமையல்காரன் எப்படி பல சமையல் பொருட்களை கலந்து விதவிதமான உணவு பொருட்களை சிருஷ்டிக்கின்றானோ அது போல் உலக வஸ்துக்களை உருவாக்குகிறார்.ஆனால் பிரபஞ்சம் இருப்பது நீ உள்ளவரைத்தான்.ஏனென்றால் அவைகளின் சத் – உண்மை நீயல்லவா!

இந்த உடல் பட்டுப் போன மரம் போல் விழுவது நீ அதை விட்டுப் போகும்பொழுதல்லவா! வெளிச்சம் வந்து சேரும்பொழுது துன்பமெனும்இருள் அகன்றுவிடத் தானே  வேண்டும்.ஆனால் ஆனந்தம்- பரமானந்தம் கிடைப்பது உன் சைதன்யம் என்ற உணர்வில்லாமல் ஒளியினால்த்தான்.

யோகவாஸிஷ்டம் என்ற மஹாராமாயணம் 260

தினமொரு சுலோகம்

நாள் 260

பரமன்

ஹம்ஸிபாஸி த்தாஸி த்வம்புர்ஜஸி வல்கஸி

அனஹம்க்ருதிருபோஅபி சித்ரேயம் தவ மாயிதா!

பிரகலாதன் தியானம் தொடர்ந்தார்:’ ஹே, ஆத்மாவே, உன் தூய்மை தானே சூரியனின் ஒளிர்கிறது?

உன்னிலுள்ள அமுதுக்கு ஈடான குளிர்மை சந்திரினில்  விளங்குகிறதோ. மலைகளின் உறுதி,காற்றின் வேகம்,  எல்லாமே உன்னிலிருந்து உதயமாவது தானே? நீயிருப்பதால் பூமிக்கு உறுதியும் ஆகாயத்திற்கு வெறுமையும் கிடைக்கின்றது.என் அதிருஷ்டம் , உன்னை நான் கண்டு விட்டேன்.நான் உனதானேன்.நம்மிடையே எந்தவொரு வேற்றுமையும் கிடையாது.நான் தான் ஆத்மா! ஆத்மா தான் நான்!

நான்’என்று சொல்லப்படுவதும் நீயெனும் எண்ணப்படுவதும் ஒன்றே தான்.அதில் விதை எதுவாக இருந்தாலும் மரம் எதுவாக இருந்தாலும் நான் அதை திரும்பத் திரும்ப நமஸ்கரிக்கின்றேன்.

அகங்காரம் சிறிதும் இல்லாததும் எல்லையில்லாததும் ஆன ஆத்மாவிற்கு என் வணக்கம்.உருவம் இல்லாத ஆத்மாவிற்கு என் நமஸ்காரம்.ஆத்மாவாக நீ எஎன்னிலிருக்கும் பொழுது பக்குவம் அனுபவப்படுகின்றது.அங்கு கால தேச வித்தியாசங்கள் இல்லாத,வரையறைகளோ ஏதுமில்லாத தூய சாக்‌ஷி போதம் உதயமாகின்றது.அதன் பின்தான் மனம் தோன்றி இந்திரியங்களுக்கு கிளர்ச்சி உண்டு பண்ணுகிறது.அவ்வாறு அங்கு உயிர்சக்தி உருவாய் பிராணன்,அபானன் என்ற இரண்டு ஜீவ சக்திகள் செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது.ஆசைகளின் கவர்சசியில் மயங்கி மனம் என்ற தேரோட்டி  மாமிசம் மற்றும் அஸ்தி, இரத்தம் தோல் முதலியவைகளால் உருவான சரீரமாகிறது ஆனால் நான் உண்மையில் சுத்த அவபோதம் தான்!நான் உடலுடனும் மற்ற ஏதுடனும்  எந்த வித்த்திலும் பந்தப்படவுமில்லை கட்டுப்பட்டும்இருக்கவில்லை.ஆசைகளின் ஊசலாட்டத்திற்கேற்ப சரீரம் வளரட்டடும் அல்லது தளர்ந்து போகட்டும்.பிரபஞ்சம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு பிரளயத்தில் அழிந்து போவது போல் அஹங்காரம் உதயமாகி அஸ்தமிக்கட்டும்.இந்த ஞானோதயம் அனேகம் இறப்புக்களுக்கும் பிறப்புக்களுக்கும் பின்தான் எனக்கு உண்டாகி உள்ளது.இந்த பிரபஞ்ச விசுவமும் அனேகாயிரம் சக்கர சுழற்சிக்குப் பின் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுமல்லவா! இவைகளுக்க்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு எல்லாமெல்லாவாக செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற உனக்கும் எனக்கும் நமஸ்காரம்.நம்மைக் குறித்து பேசுகின்ற எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம்.

சாக்‌ஷியாக மட்டும் செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அல்லது செயல்படாமல் இருந்துகொண்டிருக்கின்ற பரமனை , அத்துடன்தொடர்புண்டு என்று சொல்லப்படுகின்ற அனுபவங்கள் கூடியோ குறைந்தோ இருக்கட்டும் அவை அவனை பாதிப்பதில்லை.மலர்களில் வாசமும், எள்ளில் எண்ணை என்பது போலவும் ஆத்மா- பரமாத்மா எங்கும் எப்பொழுதும் இருந்துகொண்டேயிருக்கின்றது.

” ஹே ஆத்மாவே,அகம் என்ற உணர்வில்லாமல் நீ சர்வ சுதந்திரமாக விளங்குகின்றாய். அருளுவதும் நீ; அழிப்பதும் நீ; அறுதியிட்டு உறுதியாக நிலை கொள்வதும் நீ; பாதுகாப்பதும் நீ.உண்மையிலேயே இது ஒரு ஆச்சரியம் தான்! “

ஆத்மாவின் ஒளி நானென்பதால் நான் கண்களை திறக்கும்பொழுது பொழுது இந்த பிரபஞ்சமே விழித்து எழுகிறது.நான் கண்களை மூடும்பொழுது பிரபஞ்சம் காணாமல் போய்விடுகிறது.மாபெரும் ஆல மரத்தின் சிறிய விதையில் முன்னாலேயே அந்த மரம் மறைந்திருப்பது போல்,நீ என்றஅணுவில் இந்த விசுவ பிரபஞ்சமே நிலை கொள்கின்றது.ஆகாயத்தில் காண்கின்ற மேகக் கூட்டங்களிலும் யானை குதிரை முதலிய மிருகங்களை காண்பது போல்,நீ இந்த எல்லையற்ற சூன்னியத்தில் ஆயிரமாயிரம் அசையும் அசையாப் பொருட்களாக, ஒன்றிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட, பல பல நிறங்களில், குணங்களில், உருவங்களில், காணப்படுகிறாய்.நீ உண்மையில் அசையும் அசையா பொருள் கிடையாது.இருந்தாலும் நீ அப்படி தோற்றமளிக்கின்றாய்

யோகவாஸிஷ்டம் என்ற மஹாராமாயணம் 257

தினமொரு சுலோகம்

நாள் 257

முக்தனின் நிலை

ஸம்பந்த: கோஅஸ்து ந: காமைர்பாவாபாவைரதேந்த்ரியை:

கேன ஸம்பந்த்யதே வ்யோம கேன ஸம்பாத்யதே மன:

பிரகலாதன் தனது தியானத்தைத் தொடர்நதான்:” ஆத்மா ஆகாயத்தின் சூன்னியம் போன்றது.அசையும்

பொருட்களின் அசைவு அது.ஒளிர்கின்ற வஸ்துக்களின் ஒளி அது.திரவப் பொருட்களின் ருசியது.பூமியின்

உறுதியும் நெருப்பின் சூடும் நிலாவில் குளிர்மையும் அதுவே.சுருங்கச் சொன்னால் உலகின் இருப்பே

அதில்த்தான் .

பொருட்களின் இயற்கை குணங்கள் போல் ஆத்மா சரீரத்தின் நாதன்.எங்கும் காணப்படுகின்ற ‘ அஸ்தித்வம்'( இருப்பு) போல் எப்பொழுதும் இருப்பது போல்,ஆத்மா எல்லா சரீரங்களிலும் ‘தேகி’யாய் எல்லாவிதமான உடல ரீதியான- மன ரீதியான சக்திகளோடும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது.ஆத்மா அழிவில்லாத ஒன்று.அது தேவதைகளைக்கூட போதமுள்ளவையாக்குகிற சைதன்யம்.

நான் ஆத்மாவே தான். வேறு எண்ணங்களோ விஷயங்களோ என்னை பாதிப்பதில்லை.காற்றில் அலைந்து திரிகின்ற  தூசு எப்படி ஆகாயத்தை பாதிக்காதோ, நீரிலேயே முளைத்து வளர்நது அதிலேயே வாழ்நதுகொண்டிருக்கின்ற தாமரையிலையை எப்படி நீர் நனைப்பதில்லையோ அது போல் என்னை எதுவும் பாதிப்பதில்லை.சரீரம் இன்ப-துன்பங்களை அனுபவிக்கட்டும்.அதனால் ஆத்மாவிற்கு என்ன நஷ்டம்?நூல்த் திரி எரியும்பொழுது தான் வெளிச்சம் உண்டாகின்றதென்றாலும் அந்த நூல்த் திரியால் வெளிச்சத்தை கட்டிப்போட முடியுமா?எந்தவொரு பொருளாலும் ஆத்மாவில் எந்த விதமான பாதிப்பையும் உளவாக்க முடியாது.ஆத்மா வஸ்துக்களின் நிறை-குறைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது.

“.இருப்பு-இல்லை என்ற மனோ விசாரங்களிலிருந்தும் இந்திரியங்களிலிருந்தும் உளவாகின்ற

ஆஸக்திகளுக்கும் ஆத்மாவிற்கும் எப்படி தொடர்பு இருக்க முடியும்?யாரால் ஆகாயத்தை கட்டிப் போட

முடியும்?யாரால் மனத்தை கட்டிப் போட முடியும்?.”

உடலை நூறு கூறுகளாக்கினாலும் ஆத்மா பாதிக்கப்படுவதில்லை.மண்பானையை சுக்கு நூறாக உடைத்துப்

போட்டாலும் அதனுள் இருந்த ஆகாயத்திற்கு ஒன்றும் ஆவதில்லை.இந்த மனம் என்ற பேய்  வெறும்

வார்த்தைகளில் மட்டுமே இருக்கின்ற ஒரு ‘அஸத்’. அது அழிந்தால் யாருக்கு என்ன நஷ்டம்?

என்னுள் இன்ப-துன்பங்களில் உழன்றுகொண்டிருந்த ஒரு மனம் இருந்தது.இப்பொழு அந்த

மனோவிசாரங்களெல்லாம் இல்லாமலாகிவிட்ட நிலையில் அந்த மனம் எங்கே போயிற்று? ‘ ஒன்று

மற்றொன்றை அனுபவிக்கின்றது’ என்றும் , ‘ஒருவன் மற்றொருவகையில் காண்கிறான்’ என்பதிலும், ‘ ஒருவன் துன்ப படுகிறான்’ என்று சொல்வதிலும் என்ன பொருள் உள்ளது?அனுபவிப்பதும் உள்வாங்குவதும் மனம் தான்.எண்ணங்களும் துன்பங்களும் உடலுக்குத்தான்.கொடுமைப்படுத்துவன் முட்டாள்தான்.( யார் யாரை கொடுமை படுத்துவது?) இந்த எண்ணங்களிலிருந்தெல்லாம் முக்தியடைந்துவிடுவார்கள் விட்டால் பிரச்சினைகளைப் எதுவுமில்லை.

எனக்கு இன்ப அனுபங்களில் விருப்பமோ வெறுப்போ கிடையாது.வருவது வரட்டும்.போவது

போகட்டும். பலதரப்பட்ட சிந்தைகள் என்னில் உளவாகாமலிருக்கட்டும். என் உடலில்

சேராமலிருக்கட்டும். ‘அவையில் நானோ, என்னில் அவைகளோ’ இல்லை.அஞ்ஞானமெனும் எதிரியின்

பிடியில் அகப்பட்டு,அதன் அடிமையாகி,என் விஞ்ஞான விவேகங்களை இழந்திருந்தேன்.ஆனால் இப்பொழுது கடும் முயற்சியாலும் விஷ்ணு கிருபையாலும் என்னில் விவேகம் உளவாகியுள்ளது.ஆத்மஞானம் எனும் அதிசய சக்தியால் அஹங்காரம் எனும் பேயை அடித்து விரட்டிவிட்டேன்.மாயா சங்கல்பங்கள் எதுவுமில்லாமல் நான் பரம தைவதம் தான்.நான் அறிய வேண்டியதெல்லாவற்றையும் அறிந்து கொண்டு விட்டேன்.காணத் தகுதிவாய்நதவைகளையெல்லாம் கண்டுவிட்டேன்.எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக,இதற்கு மேல் செல்ல ஒரிடமில்லை என்ற ஒரிடத்திறஃகு, கால-தேசத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட, ஒரு உன்னதமான இடத்தை வந்தடைந்துவிட்டேன்.

” ஆயாதமாயாதமலங்கனீயம் கதம் கதம் சர்வமுபேக்ஷணீயம்”.
.

 யோகவாஸிஷ்டம் என்ற மஹாராமாயணம் 256

தினமொரு சுலோகம்

நாள்256

ஆத்ம தரிசனம்

விசரத்யேஷ லோகேஷ்ய ஜீவ ஏவ ஜகஸ்திதௌ

விலஸத்யேவ லோகேஷ்ய ப்ரஸதுரத்யேவ வஸ்துஷு!

பிரகலாதன் தனது தியானத்தை தொடர்ந்தார்:” எந்த விதமான

குறைபாடுகளுமில்லாத அத்வைத போதம் தான் ‘ ஓம்’ என்ற

பிரணவத்தினால் குறிப்பிடப் படுகின்ற ஆத்மா. இந்த உலகிலுள்ள எல்லா

பொருட்களையும் தன்னுள் கொண்டுள்ள இந்த ‘ ஓம்’ தான் ஆத்மா.இந்த

உடலிலிருக்கின்ற மாமிசமும் எலும்பும் நிணமும்,இந்த எல்லாவற்றையும்

உணர்த்துகின்றது ‘ அறிவும் ‘, சூரிய சந்திரர்களும் எல்லாம் ஆத்மாவே! அது

தான் அக்னிக்கும் சூட்டை வழங்குகின்றது.இனிமையான பழவகைகளுக்கு

அந்த இனிப்பு வழங்குகின்றது. புலன்கள் வழியாக அனுபவங்களை

உளவாக்குகின்றது.

அது இருக்கின்றதென்றாலும் நிலையானதல்ல.

அதுஅசைகின்றதென்றாலும் அது ஜங்கம( அசையும் )

பொருளல்ல. அது எந்த வித மான அசைவும் இல்லாமல் இருந்தாலும்

எப்பொழுதும் விழிப்புடன் இருக்கிறது.செயலாற்றிக்கொண்டேயிருந்தாலும்

அதில் எந்த மாற்றமும் நிகழ்வதில்லை.கடந்த- நிகழ்ந்த-

வரும்காலங்களில், அங்கும் இங்கும் எங்கும் இருக்கின்றதென்றாலும் பல

நாம ரூபங்களில் தோன்றினாலும் அது வேறு வேறு பொருளல்ல.

எந்தவிதமான பயமில்லாததும்,எல்லைகளேதும் இல்லாததுமான இந்த

போதம் தான் பிரம்மா முதல் புற்கொடி வரை எல்லாவற்றிலும் இருப்பது.

அனேகமனேகம் உயிருள்ள, உயிரில்லாத பொருட்களை உருவாக்கி

அவைகளை தொடர்ந்து இருக்கச் செய்வது,இந்த போதம் தான்.அது

எப்பொழுதும் புத்தி கூர்மையுடையதும் செயல்களில் மூழ்கியும்

இருக்கிறது.ஆனால் மிகப் பெரிய பாறை போல் அசையாமல் வலுவாக

தரையில் ஊன்றி நிற்கின்றது.எதாலும் பாதிக்கப்படாத ஆகாயத்தை

போன்று கூட அது பாதிக்கப்படுவதில்லை.

இந்த ஆத்மா தான், காற்றில் பறக்கின்ற காய்ந்த சருகு போன்ற மனதை

சஞ்சலங்களுக்கு ஆட்படுத்துவது.குதிரையின் கடிவாளத்தைப

பிடித்துக்கொண்டிருக்கும் குதிரைக்காரன் அது.இந்திரியங்கள்

எனும் குதிரைகளை ஆத்மா தான் இயக்குகிறது;கட்டுப்படுத்துகிறது.ஆத்மா

இந்த சரீரத்தின்  யஜமானனாகவிருந்தும் ஒரு அடிமையைப் போல்

எண்ணிக்கையிலடங்காத,எல்லாவிதமான கருமங்களையும்

செய்வதாக காட்சியளிக்கின்றது.இப்படிப்பட்ட ஆத்மா மட்டும் தான் பூஜை

செய்யவும், வணங்கவும்,தியானிப்பதற்கும் தகுதி வாய்ந்ததாக உள்ளது.

அதை சார்ந்திருந்தால் மட்டுமே ஒருவனுக்கு இந்த உலகம் எனும் பிறப்பு-

இறப்பு  சக்கர சுழற்சியிலிருந்தும் இந்த மாயா சங்கல்பங்களிலிருந்தும்

விடுதலை கிடைக்கும்.நல்ல நண்பனைப் போல் அதை வெல்ல முடியும்;

ஏனென்றால் அது குடியிருப்பதாகத் நமது இதயமெனும் தாமரையிலல்லவா!

அழையாமலையே அது எளிதாக நம்மில் குடியேறியுள்ளனது.ஒருமுறை

தியானம் செய்துவிட்டால் அது காட்சியளிக்கும்.ஆத்மா பிரபஞ்ச

வஸ்துக்கள் எல்லாவற்றின் உடமையாகவிருந்தும், ஆத்மசாக்‌ஷாத்காரம்

அடைந்தவனுக்கு எவ்வித அகந்தையோ,தான் என்ற உணர்வோ இராது..

மலர்களின் வாசனை எவ்வாறு எல்லா பாகங்களிலும்

பரவியுள்ளது  அது போல்தான் சரீரத்திலுள்ள ஆத்மா அங்கெங்கில்லாதபடி

எங்கும் வியாபித்திருக்கிறது.

யாரும் அதைக் குறித்து- அதாவது ‘ தன்னை’க்குறிது சிந்திக்கத்தால் தான்

அது எல்லோராலும் எட்ட முடியாததாக தோன்றுகிறது.ஆத்ம விசார

மார்க்கத்தினால் மட்டும் தான் அதை கண்டு உணர முடியும்.அவ்வாறு

உணரந்தால்  பரமானந்தத்தை அளிக்க வல்லதும்,சத்தியத்தின் சுய ரூப

தரிசனமாகவும் என்றென்றும் அழிவில்லாத்ததுமாக இருக்கிறது. அது ஒரு

உயர்வான உத்தம தரிசனம். பந்தங்களெல்லாம் அவிழ்ந்து,

ஆசைகளெல்லாம் இல்லாமலாகி, எதிரிகள் என்று யாரும் இல்லாமலாகி

இருக்கின்ற நிலையில் மனம் எவ்வாறு சஞ்சலபஃபட முடியும்?அதை

தரிசித்து விட்டால் எல்லாவற்றையும் தரிசித்ததாகிவிடும்.அதை செவி

மடுத்து விட்டால் வேறு ஒன்றையும் கேட்பதற்கில்லை.அதை தொட்டு

விட்டால் தொடுவதற்கு வேறு ஒன்றும் இராது.உலகம் இருப்பதே அது

இருப்பதால் தான் .ஒருவன் துயிலும்பொழுது அது விழித்திருக்கிறது.அது

அறிவிலியை அறிவாளியாக்குகிறது.துனஃபப்படுபவர்களின் துன்பத்தை

அகற்றுகிறது.விரும்புவதை தருகின்றது.

” படைக்கப்படும்பொழுது அது ‘ஜீவன்’.( உயிரினமாகவும்) ஆக

தோன்றுகின்றது.அது இன்பங்களை நுகர்ந்து

அனுபவிப்பது  போல் காட்சியளிக்கின்றது.பிரபஞ்ச வஸ்துக்களில்

வியாபித்து லயித்து இருப்பது போலவும் தோன்றுகிறது”  ஆனால் எல்லா

ஜீவன்களின் ஆத்மாவாக -ஸத் ஆக நிலைகொள்கின்றது.மிகவும் உன்னத

நிலையிலுள்ள அமைதியோடு ஆனந்தத்தை அளிக்கின்றது.விசுவ

பிரபஞ்சத்தின் ஒரே ஒரு ஸத் வஸ்து அது மட்டும் தான் .

யோகவாஸிஷ்டம் என்ற மஹாராமாயணம் 254

தினமொரு சுலோகம்

நாள் 254

அனந்தாவபோதமும் நிலையற்ற பிரபஞ்சமும் 

ஸர்வ்வபாவாந்தரஸ்தாய சேதமுக்தசிதாத்மனே

ப்ரத்யக்சேதனரூபாய மஹ்யமேவ நமோ நம்: !

பிரகலாதன் தனது மனனத்தை தொடர்ந்தார்:” கண்டிப்பாக இந்த அனந்தாவபோதம் மட்டும் தானே 

எல்லாக்காலங்களிலும் இருந்துள்ளது? பிறகு எப்படி எந்தவொரு காரணவுமில்லாமல் – 

அடிப்படையுமில்லாமல் இந்த எல்லைகளுக்குட்பட்ட  அகம்காரம் முளைத்து வந்தது? ‘ இது நான்’ ‘ அது நீ’ 

என்பன  போன்ற பிரமைகளுக்கும் கற்பனைகளுக்கும் காரணம் தான் யாது?

இந்த உடல் தான் என்ன? சரீரமில்லாத நிலை என்ன? யார் இந்த உடலில் வசிப்பது? யார் மரணம் 

அடைகிறார்கள்? உறுதியாக எனது முன்னோர்கள் அறிவின்மையின் காரணத்தால்த்தான் 

அனந்தாவபோதத்தை மறந்து, இந்த குறுகிய பூமியியில் அலைந்து திரிந்தார்கள். அதில் சந்தேகமேதுமில்லை 

.அனந்தாவபோதத்தின் அளவிட முடியா திறைமைகளையும் இந்த குறுகிய வட்டத்தின் தற்குறித்தனத்தையும் 

ஒன்றாக பார்க்க முடியும்? இந்த சிறிய பிரபஞ்சத்தில்த் தான் எத்தனை வேற்றுமைகள், எத்தனை 

ஆசாபாசங்களை, வாசனைகள்? பூமி முழுவதும் இவை தானே நிறைந்து காணப்படுகின்றன?

ஆனால் அனந்தாவபோதத்தின் பார்வையோ முற்றிலும் மாசற்றதாகவும் பரமசாந்தியை நல்கக் கூடியதுவுமாக 

உள்ளது.ஆத்ம தரிசனம் – அந்த அனந்தாவபோத தரிசனம்- தான் இப்பிரபஞ்சத்தில் கிடைப்பதற்கரிய பேறு.

‘ என்னுள் நிலைகொள்ளும் ஆத்மாவை ( அஅந்தர்யாமியை) நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன்.எல்லா விதமான 

வஸ்து- விஷய அறிவிற்கும் புறம்பான அது எல்லா உயிரினங்களின் மேதா விலாசமே!’

இன்னமும் பிறவாத ( அஜன்) என்னில் இந்த உலகம் காணாமல் போய்விட்டது.எது கிடைப்பதற்கு எனக்கு 

தகுதியுள்ளதோ அதை நான் பெற்று விட்டேன்.நான் வெற்றிபெற்றவனாக உலாவருகிறேன்.

விசுவ போதத்தைத் துறந்து கிடைக்கும் அரச பதவியில் எனக்கு கொஞ்சம் கூட நாட்டம் 

இல்லை.அதில் எனக்கு எந்தவிதமான மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கப்போவதுமில்லை.இந்த லௌகீக ஆழ்ந்திருக்கும் 

அசுரர்களை காணும்பொழுது பரிதாப உணர்வு தான் என்னில் தோன்றுகிறது.என் தந்தை எவ்வளவு பெரிய 

அஞ்ஞானியாக இருந்திருக்கிறார்?பௌதிக வாழ்வில் மட்டும் ஆனந்தம் கண்டு அவர் தனது வாழ்வை 

வீணடித்து விட்டார்.நீண்டகாலம் வாழ்நதும் இந்த மண்ணை ஆண்டதாலும் அவர் என்ன நேடினார்? 

ஆத்மானந்தத்திற்கு அம்மாதிரி எத்தனை உலக அதிபதி பதவியும் ஈடாகாது.வேறொன்றுமில்லையென்றாலும் 

ஆத்மஞானிகள் எல்லாம் பெறப்பெற்ற நிறைகுடங்களல்லவா? அப்படிப்பட்ட ஆனந்தத்தையன்றி வேறு 

எதையும் தேடுபவன் அறிவாளியாக இருக்க முடியாது.

கடந்த நேரம், நிகழ்காலம்  என்று இருக்கின்ற, இந்த நாசமடையக்கூடிய, பாலைவனமும் போல் 

வரண்டிருக்கின்ற,இந்த பௌதிக  வாழ்வு எங்கே? மகிழ்ச்சியளிக்கிறது நந்தவனம்போல் இருக்கின்ற ஆத்ம 

சாக்‌ஷாத்காரனுபவம் எங்கே? மூவுலகங்களின் அதிபர் ஸ்தானம் என்பது வெறும்கற்பனையில் மட்டுமே! இந்த 

ஆத்மசாக்‌ஷாத்காரம் அனுபவத்திற்கும் மேலாக ஒன்றுமே உண்மையானது கிடையாது. அதை ஏன் மனிதர்கள் 

புரிந்து கொள்வதில்லை? பிரிக்கமுடியாததும்,சர்வ வியாபியும் சர்வ சக்தனுமாக இருக்கின்ற 

அனந்தாவபோதத்தின் மூலம் மட்டும் தான் எல்லாமெல்லாம் எங்கும், எப்பொழுதும் கிடைக்கப் பெறுகிறது.

சூரியசந்திரரகளில் நாம் காண்கின்ற ஒளி , தேவதைகளின் ஒளிர்கின்ற தெய்வீக சைதன்யம்,மனதின் குண 

நலன்கள்,இயற்கையில் சுபாவமாகவே காணப்படுகின்ற குணங்கள்,சக்தியின் அளவற்ற உருவ 

வெளிப்பாடுகள்,விசுவ போதத்தில் நிகழ்கின்ற வளர்சசியும் மாற்றங்களுக்கெல்லாம்,அடிப்படையாக இருப்பது 

ஆத்மா தான்.ஆனால் அந்த ஆத்மாவில் எவ்வித மாற்றமும் நிகழ்வதில்லை.எவ்வித பாரபட்சமுமின்றி, 

எரிசக்தியும் குளிர்மையும் எல்லோருக்கும் பகிர்நதளிக்கின்ற,சூரிய சக்தி போல் நாசம் என்பதையெல்லாம் 

அனந்தாவபோதம் பிரபஞ்சத்திலுள்ள எல்லா பொருட்களையும் ஒளிமயமாக்கின்றது.

 

யோகவாஸிஷ்டம் என்ற மஹாராமாயணம் 255

தினமொரு சுலோகம்

நாள் 255

மாற்றமேயில்லாத பரம்பொருள்

பாவனாபாவமாஶ்ரித்ய பாவஸ்த்யுஜதி துக்கதாம்

ப்ரேக்ஷ்ய பாவம்பாவேன பாவஸ்த்யுஜதி துஷ்டதாம்!

பிரகலாதன் தன் சிந்தனையை தொடர்ந்தார்:” அனந்தாவபோதம் எண்ணிக்கையிலடங்காத உலகங்களை தனது மூன்று காலங்களிலும் அனுபவிக்கின்றது. அது எல்லாவற்றையும் வளைத்துப்   பிடித்துக்கொள்கின்றது. எல்லாவற்றையும் காண்கின்றது.ஆனால் தான் எந்த வித மாற்றங்களுக்கோ சஞ்சலங்களுக்கோ ஆளாகாமல் எல்லா காலங்களிலும் இருந்து கொண்டிருப்பது அது ஒன்று மட்டும் தான்.அதனால் ஒரே நேரத்தில் இனிமையான அனுபவங்களையும் கசப்பான அனுபவங்களையும் தனதாக்கிக் கொள்ள முடியும்.அது எப்பொழுதும் பூரண அமைதி நிலையில் அசைவற்று இருந்து கொண்டிருக்கிறது.பலவிதமான சூழ்நிலைகளை எதிரக்கொள்ளும்பொழுதும் அனந்தாவபோதத்தில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை.ஏனென்றால் அது எல்லாவிதமான வாசனைகளுக்கும் மாற்றத்திற்கும் புறம்பானதாகவிருந்தும் நிலைகொள்கின்றது.எந்த விதமான சங்கல்பங்களோ எண்ணங்களோ இல்லாத ஒரு நிலையில் அது இருக்கின்றது.அது மட்டுமல்ல; ஒரே நேரத்தில் மிகவும் நுண்ணியமானதாகஇருந்து கொண்டும் எல்லாவற்றையும் தன்னுள் உட்கொண்டும் நிலைகொள்கின்றது.என்றும் எப்பொழுதும் சாந்தமும் அசைவற்றதாகவும் இருக்கிற ‘சத்’ அது.

ஒருபொழுதும் மாற்றத்திற்கு உள்ளாகாத பொருளான அதை மாற்றங்களுக்கெல்லாம் ஆட்பட்டு பிரபஞ்ச வாழ்க்கையை நீந்தி கடந்து ஒரு ஜீவன் அதை நாடி வரும்பொழுது அந்த சத் வஸ்து துன்பங்களை எல்லாம் 

துடைத்து எறிகிறது.அசைவில்லாத அசஞ்சலமாய் அந்த பொருள் ஒரு சாட்சியாக மட்டும் தன்னை காணும்பொழுது அதிலிருந்து வந்த எல்லா தீமைகளும் இல்லாமலாகி விடுகின்றது.”

அனந்தாவபோதம் மூன்று காலங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட  விசார -விகாரங்களை கைவிடும்பொழுது எல்லா பந்தங்களிலிருந்தும் பந்தனங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு பூரண முக்தனாகிறது. அப்பொழுது கற்பனை ஏதுமில்லாத சஞ்சலங்கள் ஏதுமில்லாத ஒரு பூரண சாந்தி உளவாகிறது; அதை தவிர்த்து அங்கு வேறு ஒரு ‘சத்திய வஸ்து’  இல்லை என்ற உண்மை நிலைமை புலனாகிறது.ஆனால் அதை விவரிக்க இயலாது. அதனாலையே சிலர் ஆத்மா என்றொரு ‘சத்’ கிடையாது என்று வாதிடுகிறார்கள்.பிரம்மம் அல்லது ஆத்மா என்பது உண்டா இல்லையா என்ற வாதங்களில் எது சரியாக இருந்தாலும் மாற்றத்திற்கு உட்படாத, அழிவில்லாத, முடிவற்ற அந்த நிலை தான் பரம முக்தி.எண்ணங்கள்- மனோ விருத்திகள் எனும் சஞ்சலங்களில் போதம் மறைந்திருக்கிறது.ஆகவே போதத்தை நம்மால் சாக்‌ஷாத்கரிக்க இயலாமல் போகிறது. ஆசைகளிலும் நிராசைகளிலும் விருப்பு- வெறுப்புகளிலும் மூழ்கியிருப்பவர்களுக்கு அது கிட்டாப்பொருளே! அவர்கள் எண்ணங்கள் எனும் சிலந்திஙலையில் சிக்கி வெளியே அவர் வழி தெரியாமலே தவிக்கிறார்கள்.என் முன்னோர்களும் அவ்வாறு தான் இருந்தார்கள்.ராக-துவேஷங்கள்- விருப்பு- வெறுப்பின் பிடியில் அகப்பட்டு, இரட்டை மனோபாவங்களில் உழன்று, புழு பூச்சிகளைப்போல் போல் வாழ்ந்தார்கள்.ஆசை எனும் பேய் அடங்கி, தீய மனோபாவங்கள் அழிந்து, அஞ்ஞான சங்கல்பங்கள் எனும் திரை விலகி,மனோ விகாரங்கள் ஒடுங்கி, உண்மையான உள்ளுணர்வு யாரில் உதயமாகிறதோ, அவர்கள் மட்டும் தான் உண்மையில் வாழ்கிறார்கள். அனந்தாவபோதம் என்ற ஒரேயொரு உண்மை மட்டும் தான் உள்ளது எனும் பொழுது வேறு சிந்தைகள் எப்படி முளை விடும்?

நான் அந்த ஆத்மாவை வணங்குகிறேன்.

நான் என்னை வணங்குகிறேன்.

பிரித்துப் பார்க்க முடியாத அனந்தாவபோதம் காண்கின்ற, காணமுடியாத, எல்லா பிரபஞ்சங்களின் மகுடத்திலுள்ள இரத்தினம் தான் .அதை அடைவது அவ்வளவு எளிதல்ல.அது இப்பொழுது கிடைத்து விட்டது.

நான் அதை உணர்த்த விட்டேன்.உன்னை நான் சாக்‌ஷாத்கரித்து விட்டேன்.எல்லா விகற்பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டதாக உன்னை காண்கிறேன்.

நீ நீயாக இருக்கிறாய் நீ நானாகவும் இருக்கிறாய்.நான் நீயும்! உனக்கு என் வணக்கங்கள்.

உனக்கும் எனக்கும் பரமசிவனுக்கும் தேவதேவனுக்கும் பரம்பொருளுக்கும் எனது வணக்கங்கள்

சுய உருவத்தில் – தன் உண்மை உருவத்தில் வெளிப்படுகின்ற ஆத்மாவிற்கு எனது வணக்கங்கள்.

தானாகவே ஆத்மாவில் ஆத்மா நிலைபெறுவதால் அதை அஞ்ஞானத்தின் மறையோ மனோ விகாரங்களாகின்ற அவித்யையோ பந்திப்பதில்லை.
.